FAQ

Hoe moet ik Dentinox gebruiken?

Hoogstens 4 maal per dag steeds 2 à 3 druppels met een wattentip aanbrengen op de pijnlijke plaatsen op het tandvlees.

Heb ik een recept nodig voor Dentinox?

Dentinox is zonder recept verkrijgbaar bij de drogist.

Hoe lang moet ik Dentinox gebruiken?

Als de pijn is verdwenen kunt u gewoon stoppen met het gebruik van Dentinox.

Bevat Dentinox suiker?

Dentinox is suikervrij.

Wat is de werkzame stof van Dentinox?

De werkzame stof in dit middel is lidocaïnehydrochloride (3,8mg/ml berekend als monohydraat).

Welke hulpstoffen bevat Dentinox?

De andere stoffen in dit middel zijn kamille-tinctuur (bevat onder andere ethanol), macrogollaurylether, sorbitoloplossing (niet-kristalliseerbaar) (E420), glycerol 85% (E422), polyvidon (E1201), polysorbaat 20 (E432), saccharinenatrium (E954), levomenthol, xylitol (E967) en gezuiverd water.

Welke bijwerkingen heeft Dentinox?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Bij het gebruik van dit geneesmiddel treden zelden overgevoeligheidsreacties op.

Wanneer mag ik Dentinox niet gebruiken?

Gebruik Dentinox Suikervrij niet bij infecties, zweren of verwondingen in de mond of in geval van overgevoeligheid voor één van de bestanddelen. Overgevoeligheidsreacties komen zelden voor.

Wanneer moet ik extra voorzichtig zijn met dit middel?

Wees extra voorzichtig met Dentinox Suikervrij indien er sprake is van ernstige lever- en nierfunctiestoornissen, stuipen, hartritmestoornissen bij hartfalen of te lage bloeddruk.